Jesteś tutaj

Historia jednostki

Niniejsza strona internetowa poswięcona jest działalności Instytutu Stomatologii, który istniał  w latach              1970 - 2012.

Historia Instytutu Stomatologii - fragment II tomu „Dziejów I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1809-2006)” pod redakcją prof. dr. hab. Marka Krawczyka, wyd. w 2008 r.

 

Historia Instytutu Stomatologii – uzupełnienie od roku 2007.

 

      W ramach modernizacji wymuszonej przez wprowadzenie norm Unii Europejskiej w grudniu 2008 roku Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii kierowana przez prof. Janusza Piekarczyka przeniosła się do nowej siedziby, dobrze wyposażonej, z nowoczesnym blokiem operacyjnym, licznymi pracowniami i nowoczesną bazą dydaktyczną.

 

We wrześniu 2009 roku Instytut Stomatologii i Rada Naukowa poniosły nieodżałowaną stratę z powodu śmierci prof. dr hab. Janusza Piekarczyka – Dyrektora Instytutu od roku 2005, wybitnego lekarza, naukowca, pedagoga i organizatora.

 

 

Dyrektorem Instytutu Stomatologii od września 2009 roku do 30 sierpnia 2012 roku była prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska.

Od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. obowiązki Dyrektora Instytutu pełniła dr hab. Sylwia Słotwińska.

 

 Dyrektor Instytutu Stomatologii

Prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

Dyrektor Instytutu  w latach 2009 - 2012
Uzupełnienie tytułów doktora nauk medycznych nadanych w Instytucie Stomatologii  w roku 1995.

  1. Dr n. med. Ireneusz Machnikowski– promotor – prof. Eugeniusz Spiechowicz.

 

W okresie kolejnych lat Rada Naukowa Instytutu Stomatologii nadała stopnie naukowe doktora nauk medycznych kolejnym osobom.

 

Tytuły doktora nauk medycznych, nadane w Instytucie Stomatologii po roku 2007

 

Rok 2008

 

1.      Dr n. med. Magdalena Kisłowska-Syryczyńska – promotor:

       prof. dr hab. Andrzej  Wojtowicz   -   Zakład Chirurgii    

       Stomatologicznej- 08.04.2008 r. (wyróżnienie)

           2.   Dr n. med. Emil Kalinowski -  promotor: prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz 

            Zakład Chirurgii Stomatologicznej – 05.06.2008 r. (wyróżnienie)

           3.   Dr n. med. Ewa Ganowicz -  promotor: prof. dr hab. Renata Górska

           Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia – 19.06.2008 r.

    4.     Dr n. med.  Renata Stawicka-Wychowańska -  promotor: prof. dr hab. Renata 

                 Górska Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia – 19.06.2008 r.

    5.    Dr n. med. Jan Osytek – promotor: prof. Leopold Wagner - Zakład Propedeutyki i 

           Profilaktyki Stomatologicznej – 25.11.2008 r.

 6.       Dr n. med. Zygmunt Stopa – promotor: Hubert Wanyura Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-

        Twarzowej – 25.11.2008 r. (wyróżnienie)

 7.      Dr n. med. Magdalena Szepietowska - promotor: prof. Leopold Wagner - Zakład Propedeutyki i    Profilaktyki Stomatologicznej – 25.11.2008 r.

 8.      Dr n. med. Magdalena Golecka – promotor: prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – Zakład Protetyki Stomatologicznej – 16.12.2008 r. (wyróżnienie)

 9.      Dr n. med. Iwona Prędecka – promotor: prof. Leopold Wagner - Zakład Propedeutyki i Profilaktyki   Stomatologicznej – 16.12.2008 r. (wyróżnienie)

 

 

Rok 2009

 

1.      Dr n. med. Maria Dubielecka – promotor: dr hab. Sylwia Słotwińska – Zakład Stomatologii Zachowawczej – 29.04.2009 r. (wyróżnienie)

2.      Dr n. med. Maria Tarnawska – promotor: prof Janusz Piekarczyk – Zakład Ortodoncji - 29.04.2009 r. (wyróżnienie)

3.      Dr n. med. Marcin Majkowski – promotor: dr hab. Sylwia Słotwińska – Zakład Stomatologii Zachowawczej - 29.04.2009 r.

4.      Dr n. med. Marzena Uliasz- promotor: prof. Hubert Wanyura- Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej – 26.05.2009 r. (wyróżnienie)

5.      Dr n. med. Małgorzata Ponto-Wolska – promotor: prof. Leopold Wagner – Zakład

         Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej – 26.05.2009 r.

   6.    Dr n. med. Ewa Fitak - promotor: prof. Leopold Wagner – Zakład

          Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej – 09.06.2009 r.

          7.   Dr n. med. Paweł Plakwicz- promotor: prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz 

           Zakład Chirurgii Stomatologicznej – 09.06.2009 r. (wyróżnienie)

     8.      Dr n. med. Michał Szałwiński– promotor: prof Janusz Piekarczyk – Klinika   

                 Chirurgii  Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej        

                 i Implantologii - 09.06.2009 r. (wyróżnienie)

           9.   Dr n. med. Monika Kozarzewska promotor: prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz 

            Zakład Chirurgii Stomatologicznej – 23.06.2009 r. (wyróżnienie)

10.     Dr n. med. Agnieszka Radomska– promotor: prof Janusz Piekarczyk – Zakład 

          Ortodoncji - 23.06.2009 r.

11.    Dr n. med. Dorota Szubińska – promotor: prof. Piotr Fiedor – Zakład Chirurgii 

          Stomatologicznej – 03.11.2009 r. (wyróżnienie)

12.    Dr n. med. Wojciech Michalski – promotor: prof. Leopold Wagner – Zakład Propedeutyki i  Profilaktyki  Stomatologicznej – 01.12.2009 r.

13.   Dr n. med. Marcin Socha – promotor: prof. Piotr Fiedor – Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo- Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii – 01.12.2009 r.

14.   Dr n. med. Irena Kozak – promotor: prof. Renata Górska – Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia – 14.12.2009 r.

15.   Dr n. med. Arkadiusz Błaszczyk – promotor: prof. Leopold Wagner – Zakład

          Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej – 14.12.2009 r. (wyróżnienie)

 

 

 

 

Rok 2010

 

1.      Magdalena Tańska – promotor: prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska –  Zakład Protetyki Stomatologicznej – 21.01.2010 r. (wyróżnienie)

2.      Joanna Sowa – promotor: prof. Elżbieta Jodkowska - Zakład Stomatologii Zachowawczej – 21.01.2010 r. (wyróżnienie)

3.   Dorota Maciejak – promotor: prof Janusz Piekarczyk – Zakład  

      Ortodoncji – 19.02.2010 r. (wyróżnienie)

       4.   Konrad Walerzak – promotor: prof Janusz Piekarczyk – Klinika   

                   Chirurgii  Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej        

        i Implantologii – 19.02.2010 r.

              5.   Łukasz Łomżyński  – promotor: prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska 

          Zakład Protetyki Stomatologicznej – 01.06.2010 r. (wyróżnienie)

              6.   Bartosz Marczyński - promotor: prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz 

               Zakład Chirurgii Stomatologicznej – 01.06.2010 r. (wyróżnienie)

     7.   Justyna Stankiewicz – promotor: prof. Jan Trykowski – Centralna

        Wojskowa Przychodnia Lekarska “CEPELEK” – 01.06.2010 r.  

        (wyróżnienie)

 

 

Rok 2011

             1. Anna Maria Wasilewska - promotor: dr hab. Sylwia Słotwińska

                 Zakład Stomatologii Zachowawczej - 08.03.2011 r.

             2. Agnieszka Pilarska - promotor: dr hab. Danuta Samolczyk-Wanyura 

                 Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej

                 i Implantologii - 08.03.2011 r. (wyróżnienie)

             3. Olga Androsz-Kowalska - promotor: prof. Renata Górska

                 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia - 30.03.2011 r.

             4. Marta Jaworska-Zaremba - promotor: prof. Elżbieta Mierzwińska-Nasrtalska

                 Zakład Protetyki Stomatologicznej - 09.06.2011 r. (wyróżnienie)

             5. Monika Włosowicz - promotor: Beata Wożakowska-Kapłon - Kielce - 22.11.2011 r.

             6. Maciej Cićkiewicz - promotor: prof. Elżbieta Jodkowska - Zakład Stomatologii

                 Zachowawczej - 22.11.2011 r.

 

                                                                         Rok 2012

          1. Krzysztof Kukuła - promotor: prof. Andrzej Wojtowicz - Zakład Chirurgii Stomatologicznej -   

              05.04.2012 r.

          2. Dariusz Rolski - promotor: prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska - Zakład Protetyki

              Stomatologicznej -  05.06.2012 r. (wyróżnienie)

          3. Ewa Jankowska-Antczak - promotor: prof. Andrzej Wojtowicz - Zakład Chirurgii

              Stomatologicznej - 05.06.2012 r.

          4. Marcin Maciejak - promotor: prof. Hubert Wanyura - Klinika Chirurgtii Czaszkowo-Szczękowo-

              Twarzowej - 11.06.2012 r. (wyróżnienie)

          5. Michał Ganowicz - promotor: dr hab. Izabela Strużycka - Zakład Stomatologii Zachowawczej -

             11.06.2012 r. (wyróżnienie)

          6. Magdalena Dragan - promotor: prof. Renata Górska - Zakład Chorób Błony Śluzowej i

              Przyzębia - 15.06.2012 r. (wyróżnienie)

          7. Dominika Gawlak - promotor: prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska - Zakład Protetyki

              Stomatologicznej - 15.06.2012 r. (wyróżnienie)

          8. Marcin Aluchna - promotor: prof. Leopold Wagner - Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej - 

             10.12.2012 r.

          9. Małgorzata Laskowska - promotor: dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk - Zakład Ortodoncji - 10.12.2012 r.

        10. Sylwia Chroma - promotor: dr hab. Ewa Iwanicka-Grzegorek - Zakład Stomatologii Zachowawczej -

             19.12.2012 r.

        11. Karolina Mazurek - promotor: prof. Elżbieta  Mierzwińska-Nastalska - Zakład Protetyki Stomatologicznej -

             19.12.2012 r. (wyróżnienie)
 

Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymały:

 1.    Dr hab. Sylwia Słotwińska - 22.12.2003 r.

 2.    Dr hab. Izabela Strużycka - 25.10.2004 r.

 3.   Dr hab.  Ewa Iwanicka-Grzegorek - 24.04.2006 r.

 4.      Dr hab. Danuta Samolczyk-Wanyura – 07.05.2008 r.

 5.      Dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk – 20.05.2009 r.

 6.    Dr hab. Małgorzata Zadurska - 04.04.2012 r.

   

   

        Tytuł naukowy profesora uzyskali:

          1.   Prof. Hubert Wanyura - 2001 r.

          2.   Prof. Renata Górska - 30.06.2003 r.

          3.   Prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska - 08.06.2006 r.

4.     Prof. Elżbieta Jodkowska – 31.10.2007 r.

5.     Prof. Andrzej Wojtowicz – 25.09.2009 r.Uchwałą Senatu WUM z dnia 20.09.2010 r. przyznano Instytutowi Stomatologii WUM medal  "Za Zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego".

W roku 2010 odbyła się Uroczystość Obchodów 40-lecia powstania Instytutu Stomatologii, z udziałem byłych Dyrektorów Instytutu Stomatologii oraz zaproszonych gości.

W dniach 27 - 28 maja 2011 r. odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód - Wschód, będąca kontynuacją wcześniejszych Konferencji organizowanych przez prof. Janusza Piekarczyka. Konferencja połączona była z dniem Klinicznym Instytutu Stomatologii oraz  110-leciem Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.

W dniu 27.04.2012 r. zorganizowano kolejną VI Międzynarodową Konferencję Stomatologiczną Zachód - Wschód z udziałem wykładowców z Polski i Niemiec.

Prof. Hubert Wanyura był Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej  a prof. Renata Górska w dziedzinie Periodontologii oraz Członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

Funkcje Konsultantów Wojewódzkich pełnią:

Prof. Elżbieta Jodkowska - w stomatologii zachowawczej

Prof. Andrzej Wojtowicz  - w chirurgii stomatologicznej

Prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – w protetyce stomatologicznej

Dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk – w stomatologii dziecięcej

Dr hab. Danuta Samolczyk-Wanyura – w chirurgii szczękowo-twarzowej

Dr n. med. Barbara Siemińska-Piekarczyk – w ortodoncji

Dr n. med. Maciej Nowak – w periodontologii

Prof. Andrzej Wojtowicz jest Prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSiS) oraz Redaktorem czasopisma "Implants".

Prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska pełni funkcję vice Prezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Prezesa Sekcji Polskiej Akademii Pierre Foucharda oraz jest Redaktorem czasopisma „Protetyka Stomatologiczna”.

Dr hab. Izabela Strużycka pełni funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma „Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie”, a Dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk jest Recenzentem naukowym czasopisma „Nowa Stomatologia”.

Prezesem Oddziału Warszawskiego PTS w latach  2004 - 2012 była prof. Renata Górska, a od października 2012 r. funkcję te pełni prof. Leopold Wagner.

W roku akademickim 2010 poszerzono bazę dydaktyczną dla studentów Technik Dentystycznych przenosząc zajęcia z   ul. Nowy Zjazd 1 do budynku przy ul. Emilii Plater 21.

Aktualnie wszystkie jednostki Instytutu Stomatologii są kierowane przez  samodzielnych pracowników naukowych, dwukrotnie wzrósł dorobek naukowy Instytutu Stomatologii, a absolwenci warszawskiej stomatologii od kilku lat zajmują czołowe miejsca w wynikach egzaminu LDEP.

 

Uchwałą Senatu z dnia 26.03.2012 r. zlikwidowano Katedrę Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii, włączając w strukturach uczelni dotychczasową Klinikę Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej do Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii.

Uchwałą Senatu z dnia 24.09.2012 r. została powołana Katedra Stomatologii Zachowawczej, w skład której wchodzą:  Zakład Stomatologii Zachowawczej oraz nowo powstały Zakład Stomatologii Zintegrowanej.

W dniu 29.10.2012 roku została podjęta przez Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwała w sprawie wyłączenia Oddziału Stomatologii z I Wydziału Lekarskiego i utworzenia w strukturach uczelni nowego Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

Dziekanem Wydziału została wybrana prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

Prodziekanem ds. Dydaktyki – dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk

Prodziekanem ds. Nauki – dr hab. Michał Ciurzyński.

JEDNOSTKI INSTYTUTU STOMATOLOGII

(Stan na dzień 31.12.2012 r.)

 1. Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii - Kierownik - dr hab. Danuta Samolczyk-Wanyura
 2. Zakład Chirurgii Stomatologicznej - Kierownik - prof. Andrzej Wojtowicz
 3. Katedra Protetyki Stomatologicznej - Kierownik - prof. Elżbieta Mierzwińska -Nastalska
 4. Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Instytutu Stomatologii - Kierownik - prof. Piotr Pruszczyk
 5. Klinika Otolaryngologii Instytutu Stomatologii - Kierownik - prof. Antoni Krzeski
 6. Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia - Kierownik - prof. Renata Górska
 7. Zakład Ortodoncji - Kierownik - dr hab. Małgorzata Zadurska
 8. Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej - Kierownik - prof. Leopold Wagner
 9. Zakład Stomatologii Dziecięcej - Kierownik - dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk
 10. Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej - Kierownik - prof. Elżbieta Jodkowska
 11. Zakład Stomatologii Zintegrowanej - Kierownik - dr hab. Izabela Strużycka
 12. Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej - Kierownik - dr hab. Kazimierz Szopiński

W związku z utworzeniem Wydziału Lekarsko – Dentystycznego, uchwałą Senatu podjęto decyzję  o likwidacji z dniem 31.12.2012 r. Instytutu Stomatologii.

Działające w  ramach Instytutu jednostki organizacyjne weszły w skład Wydziału Lekarsko – Dentystycznego, który przejął także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii, które posiadał Instytut Stomatologii.